NYMPHIA® (НИМФИЯ)

 ИНОВЦИЯ ЗА НЕЗАБАВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА КЪРЛЕЖИ по ХОРАТА.

Нимфия за премахване на кърлежи

Лесно и бързо отстраняване на кърлежи с Nympia®

Използва се на място веднага след ухапването, или откриването на дребния вредител.
Намалява риска от (лаймска болест) и кърлежов енцефалит (TBEV).
Nymphia® е единственото средство за отстраняване на кърлежи, съгласно критериите на Института Робърт Кох, Германия.
Nymphia® има специалната примка от тънка метална жичка и острие с диаметър 60 µm.

Превод от немски език

TecnaNova GmbH, Kreuzberger Ring 22, 65205 Wiesbaden, www.technanova.de


Повечето продукти за отстраняване на кърлежи не са създадени специално за махането на тези паразити при хората и не разполагат със сертификат за проведени изпитания.
Детските градини и училищата изпращат детето на лекар и по този начин увеличават времето, в което е възможно инфектиране с борелиоза, вместо да отстранят кърлежа веднага.(Gottinger Tageblatt.)
Източникът разкрива съвременното състояние на техниката за отстраняване на кърлежи, която трябва да се прилага според критериите на Института Робърт Кох (RKI).
RKI предписва незабавно отстраняване на кърлежа без неговото повреждане и смачкване, за да се избегне борелиозата.

Клещите и примките за кърлежи с пружинен механизъм се плъзгат или смачкват кърлежа, в зависимост от това, колко напрегната е пружината. Или се правят опити за завъртане и избягването на увреждане на нимфата не е гарантирано. Поради това клещите и примките са подложени на критика във FOCUS от експертите на Здравната служба към Провинция Баден-Вютемберг.

Инструменти, които хващат кърлежа в стесняващ се процеп, например карти за кърлежи, попадат в обхвата над 200 микрометра дори и за най-тесния процеп и кърлежът се изплъзва. Ето защо те също са критикувани в посочения в хипервръзката източник FOCUS. Ökotest потвърждава функционалността едва след кръвосмучене в продължение на дни, т. е при максимален риск от инфекция.

Изключение е т. нар. Tickwister. Той има около 100 микрометра на най-тясното място в процепа. Това е границата, при която кърлежът все пак все още може да се измъкне. Ето защо инструментът изважда кърлежа със завъртане, при което обаче не могат да се избегнат уврежданията на нимфата. Поради завъртането той категорично се отхвърля и никога не се препоръчва.

От изброените източниците по хипервръзките, остава само възможността за фина пинсета, както е при Stiftung Warentest. Но това е само поради липса на по-добро, както показва следното представено в мащаб сравнение.

И най-фината пинсета като № 15, 16 и 17 се плъзга или мачка нимфата, в зависимост от това, колко силно се притискат, дори и когато идеално захващат в предната част на щипката, както е показано. Малко по-назад щипците вече са широки 1000 микрометра или 1 милиметър и могат да смачкат цялото тяло на кърлежа. Също така кърлежът се хваща много нагоре. Прекалено дълбокото хващане изтегля кожата заедно с кърлежа. Уврежданията и смачкването са вероятни.

Nymphia® е единственото клинично изпробвано средство, отстранява кърлежа с прецизност до 60/150 микрометра, автоматично захваща устния апарат, компенсира треперенето на ръката, отличава се с безупречна лесна употреба при деца и е единственият продукт, изпълняващ критериите на Института Робърт Кох. Ето защо Nymphia® се препоръчва от Здравната Служба към Провинция Баден-Вютемберг, от Университет Нойхател, от Съюза и Дружеството по борелиоза, и освен всичко друго може да се ползва с името на Института Робърт Кох.

В 80% от случаите, нимфата е тази, която напада човека. Съюзът по борелиоза е изчислява по данни на Техническата здравна каса – 1,5 милиона случая на заразяване с борелиоза годишно в Германия, което не включва латентните инфекции. Източник: Borreliose Wissen.
Nymphia® дава ново определение за съвременното техническото ниво и за първи път предотвратява заразяването с борелиоза.

С изключение на най-фините пинсети № 15, 16 и 17 не се препоръчва нито един инструмент за отстраняване на кърлежи по хората. Източник: Borreliose Wissen

Правен анализ

Nymphia има административно разрешение съгласно Закона за медицинските продукти (MPG) и е регистрирана в базата данни Dimdi под № DE/CA/19/00616/001, като при това е подложена на процес за оценка на съответствие съгласно Приложение 7 към Директива 93/42 на ЕИО.

Научната експертиза за неутралност на Insect Services потвърждава достатъчната степен на прецизност. Освен това Nymphia е клинично тествана от Университет Нойшател. Виж Видеото.>

Съгласно § 4, т. 3 от Немския закона за безопасност на труда (ArbSchG) работодателите на изложени на риск служители (във Федералната армия, в градини, горски стопанства) са задължени да съблюдават актуалното състояние на техниката. Но понятието „актуално състояние на техниката“ не е разяснено в дефинициите на понятията съгласно § 2 от Закона за безопасност на труда. В следствие на това се вземат предвид близки, наредби по тази тема, в които е предоставено разяснение по § 2 Дефиниции на понятията. Източник: www.haufe.de

Правни дефиниции с идентичен текст по смисъла на Дефинициите на определенията по § 2 от Закона аз безопасност на труда във връзка с „актуалното състояние на техниката“ се отриват в: • § 2, ал. 7 от Наредбата за биологичните вещества • §2, ал. 11 от Наредбата за опасните вещества • §2, ал. 10 от Наредбата за изкуственото оптично облъчване • § 2, ал. 6 от Наредбата за безопасност на труда в условия на шум и вибрации

На всички тези места „актуалното състояние на техниката“ се описва по сходен начин както следва:
Актуално състояние на техниката
Актуалното състояние на техниката е етапът на развитие на техническите методи, оборудване и производствени процеси, което позволява осигуряването на практическото прилагане на дадена мярка за защитата на здравето и безопасността на заетите лица. При определянето на актуалното състояние на техниката се вземат предвид в частност сравними методи, оборудване или производствени процеси, които са изпробвани успешно в практиката. Същото важи за изискванията към трудовата медицина и хигиената на работното място.
Така по отношение на значението на понятието и интерпретацията тези четири Наредби образуват мащаба за всички останали регулационни области на безопасността на труда, които боравят с понятието „актуално състояние на техниката“, без обаче да го изясняват. Във връзка с обстоятелството, че § 2, ал. 7 от Наредбата за биологичните вещества, както и Наредбата за опасните вещества и останалите две Наредби датират от последните години, законодателят очевидно късно е установил в сравнителен план необходимостта от разясняване на това централно понятие в националното право за трудова безопасност.

Равносметка

Доколкото никой от разпространените на пазара инструменти не е подходящ за отстраняване на кърлежи според критериите на Института Робърт Кох, и единствено Nympia е клинично и научно тествана като неутрално средство, става дума за „метод, който осигурява практическата пригодност на дадена мярка за защита здравето на заетите лица“. Тестовете са достатъчни, за да бъде изпълнено изискването „позволява осигуряването“. Освен това на пазара има около 25000 бройки. При нас не са постъпили рекламации.

В продължение на горното единствено Nympia отговаря на актуалното състояние на техниката по смисъла на § 4, т. 3 от Закона за безопасност на труда и задълженията за работодателите на изложени на риск служители в Германия.

Дипл. Инж. Франц-Йозеф Леис, Управител

Nymphia®

Иновация за незабавно ОТСТРАНЯВАНЕ на КЪРЛЕЖИ по хората.