Франц-Йозеф Лайс

Ixodes Ricinus или Gemeiner Holzbock е наименованието на кърлежите, които пакостят в Германия. През живота си кърлежът преминава през три стадия на развитие – ларва, нимфа, възрастен индивид. Като паяка през първите два стадия има форма на точка и малък размер, но възрастният индивид може да достигне до 5 милиметра преди да започне да започне да смуче кръв.

Кърлежите рядко пренасят вируси (менингоенцефалит, менингит), но често опасни бактерии: Така наречените „Борелии“ причиняват далеч по-големи щети.  Органи като мозъка, мускулите, скелета, стомаха, червата, очите, кожата, нервите и сърцето могат да бъдат трайно увредени (относно възможните заболявания вижте:  Deutsche Borreliose Gesellschaft e.V. (Германска асоциация на лаймските болести) 2011 г., страница 9 и следващите).

Опасни са множеството латентни инфекции. При тях симптомите се появяват седмици, месеци или дори години по-късно.

Малцина са тези, които се сещат за отдавнашно ухапване от кърлеж, а и повечето лекари предвид широкия спектър от възможни симптоми първоначално не питат за такова ухапване.

Най-често това, което причинява инфекции у хората, са миниатюрните нимфи, с 10% до 20% бактериално замърсяване, които често не могат да бъдат открити.  Според Института „Робърт Кох“ (2012 г., стр. 118), процентът на заразяване сред подрастващите вече е 7%.

Ясен мигриращ еритем веднага след ухапването от кърлеж се появява по-скоро рядко.  Ако своевременно се започне прилагането на антибиотици, лечението обикновено е успешно.  Колкото по-късно се установи заболяването, толкова по-малък е успехът на лечението.  Най-добрата защита е превенцията, т.е. възможно най-бързото отстраняване на кърлежа преди започване на инфекцията.

Отстраняване на кърлежи при деца

Кърлежите трябва да бъдат отстранявани незабавно, без да бъдат прищипвани, усуквани и обработвани.

Те са твърде малки за неопитната употреба на традиционни инструменти. За да предотвратят евентуални негативни последствия за здравето, много детски заведения прибягват към прецизната намеса на лекар.

Това обаче е свързано с дилема, с която не всички възпитатели са запознати:  Рискът от инфекция започва до два часа от момента на засмукване (Хорст 2003 г., стр. 244).  Тъй като кърлежът често се открива случайно, този период може да е започнал по-рано или по-отскоро, или вече да е надвишен.  Това прави инфекцията по-вероятна с  всяка една минута, а лекарският кабинет рядко е в непосредствена близост до съответното детско заведение.

Големите кърлежи могат да бъдат премахнати лесно и без опит с кука за кърлежи, като бавно бъдат издърпани с нея. Тук трябва да се обърне внимание, че противно на инструкциите за употреба, тя не трябва да се върти.

Освен това се използват и карти за вадене на кърлежи, които се плъзват под кърлежа, както и пинсети, които трябва да се подпъхнат плътно до кожата.

За множество от ухапванията са виновни миниатюрните нимфи.  Те могат лесно и без опит да се отстранят с Nymphia® – прецизна примка от тънка метална жичка.

Възпитателите могат да започнат отстраняване на кърлежи при деца само със съгласието на родителите му. Целесъобразно е това съгласие да се даде при приемане на детето в детското заведение, тъй като при спешен случай често е невъзможно да се осъществи връзка с родителите. Тоест в договора за полагане на грижи за детето трябва да се включи съответната разпоредба.

Забележка

Nymphia® се предлага във всички аптеки в Германия (централен фармацевтичен номер: 06455799), а за детските заведения – директно от производителя при специални условия: www.zeckenentfernung.info/kita04

Литература

Deutsche Borreliose Gesellschaft e.V. (Германска асоциация на Лаймските болести), „Диагностика и терапия на Лаймска болест. Основни принципи.“ Йена, собствено издателство 2011 г. (http://www.borreliose-gesellschaft.de/Texte/Leitlinien.pdf)

Хорст, Х. (издател), „Борелиоза – лаймска болест при хора и животни“. Балинген, издателство Шпита-Верлаг, 4-то издание, 2003 г.

Институт Робърт Кох, „Серопревалентност на Лаймската борелиоза при деца и юноши в Германия.“, епидемиологичен бюлетин 2012 г., № 14, стр. 113-120 (http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2012/Ausgaben/14_12.pdf?__blob=publicationFile)

Автор

Франц-Йозеф Лайс

TechnaNova GmbH (ТехнаНова ГмбХ)

Карлщрасе 22 (Karlstr. 22)

65185 Висбаден

тел.: 0611/8907528

e-mail: hello@zeckenentfernung.info

уебсайт: www.zeckenentfernung.info

в: Мартин Р. Текстор / Антие Бостелман (издател), „Ръководството за детските градини“

https://kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/kita-leitung-organisatorisches-teamarbeit/gesundheit-hygiene-unfallpraevention/2407

Отстраняване на кърлежи при деца - Нимфия за премахване на кърлежи

Лесно и бързо отстраняване на кърлежи с Nympia®

Nymphia®

Иновация за незабавно ОТСТРАНЯВАНЕ на КЪРЛЕЖИ по хората.