NYMPHIA® (НИМФИЯ)

 ИНОВЦИЯ ЗА НЕЗАБАВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА КЪРЛЕЖИ по ХОРАТА.

Нимфия за премахване на кърлежи

Лесно и бързо отстраняване на кърлежи с Nympia®

ВИЖТЕ ВИДЕО, КАК СЕ ИЗПОЛЗВА

Използва се на място веднага след ухапването, или откриването на дребния вредител.
Намалява риска от (лаймска болест) и кърлежов енцефалит (TBEV).
Nymphia® е единственото средство за отстраняване на кърлежи, съгласно критериите на Института Робърт Кох, Германия.
Nymphia® има специалната примка от тънка метална жичка и острие с диаметър 60 µm.

Интервю с Проф. д-р Ива Христова

Проф. д-р Ива Христова
Завеждащ Националната Референтна лаборатория по предавани с кърлежи инфекции
Зам. директор Национален Център по Заразни и Паразитни Болести – София
http://www.ncipd.org/?page=98

1. Кога излизат кърлежите?
Кърлежите „излизат“, т.е. стават активни със затопляне на времето, още през м. март,дори и по-рано, ако има серия по-топли дни. Първите ухапани от кърежи през тази година дойдоха още през февруари. В края на април и особено през май условията са най-благоприятни и тогава отчитаме бум на ухапаните от кърлежи. През летните месеци, поради значителните горещини и оскъдните валежи (кърлежите „обичат“ влажни и топли места) активността на кърлежите намалява, за да се увеличи отново в края на август и особено през септември. Всъщност става дума за преминаване на кърлежите от една фаза в друга, например от ларва в нимфа и от нимфа във възрастен екземпляр – например ако е достиганл до нимфа през пролетта, през есента вече е възрастен екземпляр. На всеки един от стадиите си на развитие кърлежът еднократно кръвосмуче. Това му е достатъчно да премине в следващия стадий, когато отново ще има нужда от еднократно кръвосмучене.

2. Докога у нас в тревите има кърлежи?
На практика през цялата година в тревите и въобще на земята има кърлежи. Когато настъпят багоприятните за тях условия те изпълзяват нагоре по стъблото на тревата, по храсти и дори дървета. Тези кърлежи по принцип се изхранват от горските и полски животни, основно от мишевидните гризачи.

3. Кога се пръска против тях? С какво? Опасни ли са химикалите, с които пръскат, за децата?
Пръсканията се провеждат пролет и есен, малко преди разгара на активния сезон за кърлежите. Обработват се предимно градските площи за разходка, детски градини, паркове и прочие. Химикалите не представляват опасност за хората, но се препоръчва да се избягва навлизането в наскоро обработени тревни площи, за което след пръскането се поставят предупредителни табели.

4. Какво е първото нещо, което трябва да направим, ако открием кърлеж в кожата?
Да не изпадаме в паника Човек не е ефективен като излишно се паникосва. Трябва да се знае, че изваден в първите часове от запиването си (до 12-18 часа) кърлежът не представлява опасност, той като вероятността да успее да предаде инфекция е нищожен. Затова от изключително значение е редовното оглеждане на тялото за запити кърлежи и тяхното отстраняване. За предпочитане е отстраняването на кърлежа да се направи от медицинско лице с пинсета, метална бримка или друго подходящо средство, ако кърлежът се скъса със скалпел да се отстрани останалия в кожата смукателен апарат, а мястото да се дезинфектира.

5. Защо казват, че олиото не е ефективна мярка?
Задушаването на кърлежа с олио крие риска, дори и до момента да не е успял да предаде инфекцията, това да стане в момента на задушаването му, поради регургитация, т.е. връщане на чревното съдържимо към челюстите му и смукателния му апарат. Затова задушаването на кърлежа трябва да се избягва.

6. Най-често срещани усложнения у нас?
Основните, най-чести инфекции, предавани с кърлежи, които се срещат у нас са Лаймската болест и Марсилската треска. И двете заболявания се причиняват от бактерии, което означава, че лесно се лекуват с антибиотици.
Лаймската болест започва типично с червено петно, с размер над 4-5 см, което се появява след 7-10 дни на мястото на ухапването от кърлежа. Често има общо неразположетие, умора, отпадналост. Температурата обаче по правило не е повишена. Оставена без лечение болестта прогресира, засягат се ставите, нервите, мозъка, сърцето. Това протича на стадии с обостряне и подобрение между тях.
Марсилската треска е остро заболяване с висока температура, характерно черно петно на мястото на ухапването и дребен обрив по тялото. Протича тежко, може да даде редица усложнения, но не е коварно и продължително като Лаймската болест.
Други предавани с кърлежи инфекции в България са анаплазмозата, Кримската Конго хеморагична треска, кърлежовия енцефалит.
Анаплазмозата протича също с висока температура 5-10 дни след ухапването, с главоболие, болки в мускулите и ставите, но е добра прогноза и дори спонтанно пациентът оздравява без лечение.
Кримската Конго хеморагична треска е изключително тежко заболяване, за щастие много рядко, едва 5-6 случаи се регистрират на година през последните години, но трябва да се има предвид, че се ригристрират само най-тежките заболявания, които са били хоспитализирани, а действителната заболяемост е доста по-висока. Заболяването протича с висока температура, кървене по кожата, от венците, от лигавиците и от вътрешните органи.
Кърлежовият енцефалит протича най-често само като фебрилно заболяване и в единични случаи със засягане на мозъка или обвивките му.

7. Интересни факти, статистики за кърлежи и случаи?
Годишно се регистрират около 900-1000 случая на Лаймска болест и 700-800 случая на Марсилска треска.
До момента има над 50 заболели от Лаймска болест, предимно от Северна България – основно от областите Варна, Плевен, Разград, Търговище.
Регристраните до момента болни с Марсилска треска са над 40 и са предимно от Южна България – водещи са областите Стара Загора, Бургас, Сливен, Хасково, Пловдив.

Други публикации:
http://www.blitz.bg/article/30390
http://laimskabolest.ovo.bg/index/kde_da_otidem_uhapvane_ot_kyrlezh/0-21

Nymphia®

Иновация за незабавно ОТСТРАНЯВАНЕ на КЪРЛЕЖИ по хората.

КЪДЕ ДА НАМЕРЯ?
КЪДЕ ДА НАМЕРЯ?