NYMPHIA® (НИМФИЯ) ИНОВЦИЯ ЗА НЕЗАБАВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА КЪРЛЕЖИ по ХОРАТА

NYMPHIA® (НИМФИЯ) ИНОВЦИЯ ЗА НЕЗАБАВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА КЪРЛЕЖИ по ХОРАТА.

NYMPHIA (НИМФИЯ) ИНОВЦИЯ ЗА НЕЗАБАВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА КЪРЛЕЖИ ПО ХОРАТА

NYMPHIA (НИМФИЯ) ИНОВЦИЯ ЗА НЕЗАБАВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА КЪРЛЕЖИ ПО ХОРАТА Референции

Използва се на място веднага след ухапването, или откриването на дребния вредител. Намалява риска от (лаймска болест) и кърлежов енцефалит (TBEV).

Nymphia® е единственото средство за отстраняване на кърлежи, съгласно критериите на Института Робърт Кох, Германия.

Nymphia® има специалната примка от тънка метална жичка и острие с диаметър 60 µm.

Немското дружеството за борба с борелиоза определя Nymphia® за единственото техническото средство, предотвратяващо заразяването.

Nymphia® за бързо отстраняване на кърлежи Nymphia® за бързо отстраняване на кърлежи

Винаги след излет сред природата, пикник или разходка в парка проверявайте тялото си (и това на децата Ви) за кърлежи. Човекът бива нападан най-често от малките нимфи. Колкото по-бързо се отстрани нимфата, толкова по-малка е възможността тя да зарази кръвта Ви с борелиоза, ку- или кримска трески и др.
Единствено патентованата специална жичка на Nympia® с прецизност от 60 µm действа срещу малките нимфи и може да се прилага веднага след ухапването.

Носете Nympia® по всяко време с Вас. Ето как функционира Nymphia®: Ето как функционира Nymphia®:
  1. Отстранете предпазното фолио от опаковката, ако вече това е направено, т.е. сте изпозлвали Nymphia® и преди, преминете към т.2
  2. Хващате Nymphia® за металната пластинка.
  3. Телената жичка се притиска на най-широкото си място към кожата, така че кърлежът да попадне в средата.
  4. Издърпва се назад и кърлежът се захваща с предната част (острието).
  5. Телената жичка се притиска на най-широкото си място към кожата, така че кърлежът да попадне в средата. Издърпва се назад и кърлежът се захваща с предната част (острието).
  6. След което се изтегля на зад. Кърлежът трябва да се отдели.
  7. Ако кърлежът не се отдели така, се повдига леко и изтегля пак.
Отсраненият кърлеж се унищожва веднага чрез изгаряне...

Отсраненият кърлеж се унищожва веднага чрез изгаряне, като преди това се маха от телената жичка. Евентуалното нагряване на жичката ще наруши нейната прецизност при последващото и използване.

След употреба дезинфекцирайте като потопите спирт ( 90°) за кратко време. Не използвайте тампон или други механични методи за дезинфекция с цел запазване прецизността на металнато острие.

При съмнение за инфекция отстранения кърлеж трябва да се изследва в лаборатория и да се предприемат на понататъшни мерки за лечението и.

Nymphia® е единственото клинично изпробвано средство, отстранява кърлежа

Nymphia® е единственото клинично изпробвано средство, отстранява кърлежа, като захваща „хобота”, компенсира треперенето на ръката, и травми по кожата. Лесно се използва при деца. Напълно покрива критериите на Института Робърт Кох.

Nymphia® се препоръчва от: Здравната Служба към Провинция Баден-Вютемберг, Германски съюз по борелиоза и кърлежов енцефалит (TBEV), Немската Пациентска организация и Дружеството по борелиоза, Германски ловен вестник и Университет Нюшател,Швейцария.

кърлежи в тревата