NYMPHIA® (НИМФИЯ) ИНОВЦИЯ ЗА НЕЗАБАВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА КЪРЛЕЖИ по ХОРАТА

NYMPHIA® (НИМФИЯ) ИНОВЦИЯ ЗА НЕЗАБАВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА КЪРЛЕЖИ по ХОРАТА.

NYMPHIA® (НИМФИЯ) ИНОВЦИЯ ЗА НЕЗАБАВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА КЪРЛЕЖИ по ХОРАТА.

Използва се на място веднага след ухапването, или откриването на дребния вредител.
Намалява риска от (лаймска болест) и кърлежов енцефалит (TBEV).
Nymphia® е единственото средство за отстраняване на кърлежи, съгласно критериите на Института Робърт Кох, Германия.
Nymphia® има специалната примка от тънка метална жичка и острие с диаметър 60 µm. научете повече...

Лесно и бързо отстраняване на кърлежи с Nympia® / ВИДЕО

Инструкция за употреба

Немското дружеството за борба с борелиоза определя Nymphia® за единственото техническото средство, предотвратяващо заразяването.

Nymphia® за бързо отстраняване на кърлежи научете повече...

Интервю с проф. д-р Ива Христова
Завеждащ Националната Референтна лаборатория по предавани с кърлежи инфекции
Зам. директор Национален Център по Заразни и Паразитни Болести – София
http://www.ncipd.org/?page=98
от 23.05.2013г.
прочети интервюто

кърлежи в тревата